Bouw en Uitvoering

Vergrijzing biedt kansen voor zorgbouw

TVB Zorg - Vergrijzing biedt kansen voor zorgbouw

Door de sterke groei van het aantal oudere huishoudens en de scheiding van wonen en zorg neemt de vraag naar geschikte woningen voor de nieuwe generatie ouderen toe. Daardoor loopt volgens ABN AMRO het woningtekort voor senioren op naar 756.000 woningen in 2040. Dit biedt kansen voor de bouwsector, zo concludeert ABN AMRO in het Sectorrapport Zorgbouw.

Verschillen

Er zijn grote regionale verschillen in de behoefte aan woonoplossingen voor ouderen. In de provincies Limburg (20,8%), Zeeland (11,0%) en Gelderland (7,7%) zal in de toekomst het grootste tekort aan geschikte woningen voor ouderen ontstaan. In de Randstad is het tekort het kleinst (-2,7%), terwijl in Flevoland zelfs sprake is van een overschot (9,5%). In deze regio’s wonen relatief weinig ouderen, maar stijgt het aantal 65-plussers tussen 2013 en 2040 het meest en maken ze als het ware een soort inhaalslag.

Samenwerkend ondernemen

Er zijn investeringen nodig waardoor ouderen verantwoord en veilig thuis kunnen blijven wonen. ‘Steeds meer ouderen zullen langer thuis wonen, met eigen zorgvoorzieningen binnenshuis of in de buurt. Bouwers krijgen te maken met een ander soort klant die persoonlijk benaderd wil worden’, vertelt Annemijn Fokkelman, Sector Banker Bouw van ABN AMRO. ‘De meeste ouderen hebben behoefte aan geïntegreerde oplossingen. Daarom is samenwerking erg belangrijk. Bouwers kunnen alleen een volledige oplossing aanbieden met hulp van gespecialiseerde zorgleveranciers, interieurontwerpers, woningcorporaties en gemeenten. Dat betekent dat zorgbouw meer een kwestie is van samenwerkend ondernemen dan het traditioneel uitvoeren van aangenomen opdrachten.’

Het volledige rapport is te downloaden via ABN AMRO Insights