Bouw en Uitvoering

Senioren Barometer 2014

TVB Zorg - Senioren Barometer 2014

Ouderen geven het beleid van de regering op alle punten een onvoldoende. Op het vlak van zorg en ouderenbeleid gaan de cijfers zelfs diep in het rood. De 55-plussers ergeren zich vooral aan de sluiting van verzorgingstehuizen en bezuinigingen op de ouderenzorg. Dat blijkt uit de Senioren Barometer 2014 van het instituut Tranzo van Tilburg University.

In april 2014 werden meer dan 500 ouderen gevraagd naar hun mening over het functioneren van de regering, als onderdeel van een breder onderzoek onder ouderen. De participatiemaatschappij en een groter beroep op mantelzorg worden door de ouderen als onrealistisch beoordeeld. Ouderen ergeren zich aan de steeds maar toenemende kosten die ze dreigen te moeten maken, zonder dat ze invloed hebben op de besluiten die hierover worden genomen. Slechts een kleine minderheid heeft begrip voor de regeringsmaatregelen of is niet bang voor negatieve effecten.

Overigens gaat het de ouderen qua tevredenheid over hun leven nog redelijk goed. Vergeleken met 2012 is die tevredenheid in 2014 nog op ongeveer hetzelfde niveau. Ouderen zijn het minst tevreden over hun gezondheid en welzijn en hun financiële situatie, en het meest over hun woning en woonomgeving.