Bouw en Uitvoering

Campagne gestart voor vrijheid in de zorg

Campagne gestart voor vrijheid in de zorg

Meer vrijheid in de zorg, zowel voor cliënten én medewerkers. Dat is het doel van de landelijke campagne ‘Samen op weg naar vrijheid’ die gisteren van start is gegaan. Vrijheid om zorg te krijgen en te geven zoals cliënten en medewerkers dat willen. Passend bij de situatie en de mensen die erbij betrokken zijn. Vilans organiseert deze campagne samen met zorginstellingen in opdracht van het ministerie van VWS.

Bij de campagne staan verhalen uit de dagelijks praktijk van de zorg centraal. Door deze verhalen wordt duidelijk wat vrijheid concreet betekent. Het gaat niet alleen over het verminderen van vrijheidsbeperkende maatregelen, maar over hele normale dagelijkse dingen. Mag de cliënt naar bed gaan zo laat hij zelf wil? Mag je eten wat je lekker vindt?

Vrijheid in de zorg

De initiatiefnemers willen met de campagne cliënten, familie en zorgmedewerkers stimuleren om met elkaar in gesprek te gaan over het thema vrijheid. Vragen die daarbij centraal staan zijn: Ervaren zorgmedewerkers voldoende vrijheid in hun werk? En vinden ze dat cliënten voldoende vrijheid hebben, en wat zou er anders kunnen? Zorgmedewerkers kunnen hun eigen verhaal over vrijheid in de zorg delen op de campagnesites, en een waardebon (50 euro) winnen. Elke maand wordt één verhaal gekozen dat gepubliceerd zal worden. Er zijn twee campagnesites. Eén voor de ouderenzorg en één voor de gehandicaptenzorg.

Inspiratiedagen bij zorginstellingen

Onderdeel van de campagne is dat er 80 inspiratiedagen bij zorginstellingen in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg georganiseerd worden. Er wordt dan een dag lang op een creatieve manier aandacht besteed aan het thema vrijheid. Cliënten, familie, medewerkers, managers: iedereen kan meedoen. Tijdens de dag kunnen zij in een escaperoom zelf ondervinden hoe het voelt om niet vrij te zijn. Andere onderdelen van de deze dag zijn bijvoorbeeld een pubquiz, een lagerhuisdebat en een gesprek met cliënten of hun vertegenwoordigers.

Inspiratiebox

Steeds meer organisaties in de ouderen- en gehandicaptenzorg slagen erin om de vrijheid van cliënten en medewerkers te vergroten. De campagne bundelt kennis en ervaringen die we weer beschikbaar maken voor anderen. In de Inspiratiebox op de campagnewebsites staan meer dan 30 hulpmiddelen die zorgmedewerkers kunnen gebruiken bij het werken aan meer vrijheid: filmpjes, e-learnings, trainingen, posters, spellen, analyse-instrumenten, lespakketten en creatieve veranderaanpakken. Vilans voert deze campagne samen met zoveel mogelijk zorginstellingen uit, en roept beroepspsorganisaties en cliëntenraden op zich aansluiten.