Bouw en Uitvoering

Nieuwe cao huisartsenzorg kijkt naar levensfase huisarts

Nieuwe cao huisartsenzorg kijkt naar levensfase huisarts

Er is een prinicipeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor Huisartsenzorg. Huisartsen krijgen onder meer salarisverhoging. Ook houdt de nieuwe cao huisartsenzorg rekening met de levensfase van de huisarts.

De cao gaat met terugwerkende kracht in van 1 maart 2015 tot 1 maart 2017. Werknemerspartijen NVDA, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en NVvPO en werkgeverspartijen LHV en InEen zeggen vertrouwen te hebben dat zij de diverse achterbannen met de nieuwe cao tegemoetkomen.

Grotere belasting

Er is het één en ander aan het veranderen in de huisartsenzorg. Zo krijgt de huisarts een belangrijkere rol bij de behandeling van mensen met lichte psychische klachten. Afgelopen juni bleek echter dat het doorverwzijzen van patiënten die specialistische psychische hulp nodig hebben, lang niet altijd goed gaat, met name door wachtlijsten. Een grotere belasting van huisarts en diens praktijkondersteuner-GGZ is het gevolg.

Salarisontwikkeling

De nieuwe cao bepaald een stapsgewijze salarisverhoging voor huisartsen. Per 1 maart 2015 is een salarisverhoging afgesproken van 1,5 procent. Per 1 januari 2016 worden alle salarisstappen met € 20,- bruto verhoogd, waarna per 1 april 2016 een salarisverhoging van 1,1 procent volgt. Tot slot vindt per 1 januari 2017 een verhoging met 0,5 procent plaats.

Levensfasebewust

Opmerkelijkste maatregel in de cao is de paragraaf over ‘vitaliteit en levensfasebewust personeelsbeleid in de huisartsenzorg’. Voor huisartsen vanaf 62 jaar vervalt de verplichting tot het draaien van nachtdiensten. Ook wordt het mogelijk om jaarlijks vakantie-uren te kopen of verkopen. De extra bovenwettelijke vakantie-uren voor werknemers van 50 jaar en ouder komen met ingang van 1 januari 2016 te vervallen.

Meer informatie en de overige afspraken van het principeakkoord zijn te vinden op de website van de Landelijke Huisartsen Vereniging