Bouw en Uitvoering

Innovatief zorgproject Enschede ontvangt Europese subsidie

Innovatief zorgproject Enschede ontvangt Europese subsidie

Hoe werk je goed samen met ondernemers bij onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten in de zorg? Innovatief zorgproject iCreateWellbeing wil dit in Enschede en Overijssel stimuleren. Het project heeft ruim 2 ton Europese subsidie ontvangen. Het project ontvangt een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

De veranderingen in de zorg leiden tot meer samenwerking van informele en formele zorgaanbieders. De huidige netwerken en software van deze organisaties zijn echter niet uitwisselbaar. In het project iCreateWellbeing2020 (iCW2020) willen 14 zorg- en kennispartners hiermee aan de slag, zo bericht de provincie Overijssel, dat, net als de gemeente Enschede, het project ondersteunt.

Uitwisseling van data

Samen met bestaande netwerken en MKB-partijen in de zorg-, welzijns- en ICT-sector worden activiteiten opgezet om gegevens te harmoniseren. Hierdoor wordt de ontwikkeling van innovatieve platformen en producten mogelijk. De ambitie is bijvoorbeeld om rond een aantal voorspelbare (vraag)thema’s de uitwisseling van data mogelijk te maken. Dit project ontvangt een subsidiebedrag van € 206.990 de totale kosten bedragen € 371.979.

OP-Oost

De subsidie voor het zorgproject maakt deel uit van het EFRO subsidieprogramma OP-Oost 2014-2020, dat de volledige regionale economie wil stimuleren richting innovatie en een koolstofarme economie. Het MKB is hierbij een belangrijke doelgroep. De EU stelt via OP-Oost in totaal €100 miljoen beschikbaar. Ook het Rijk, bedrijven, kennisinstellingen en de provincies investeren in het EFRO-programma voor Oost Nederland. Dat levert een investeringsimpuls voor Gelderland en Overijssel op van €285 miljoen euro.