Bouw en Uitvoering

Expertisecentrum doofblindheid gelanceerd

Expertisecentrum doofblindheid gelanceerd

Vandaag, vrijdag 24 maart 2017, gaat het landelijk expertisecentrum DB-connect open. Iedereen die beperkt is in horen én zien en (in)direct betrokkenen, kunnen hier terecht met vragen over de combinatie van slecht horen en slecht zien, gespecialiseerde zorg en maatschappelijke dienstverlening, onderwijs en werk.

Zorgaanbieders Bartiméus, GGMD, Kalorama, Kentalis en Visio hebben de handen ineen geslagen om informatie voor deze doelgroep beter toegankelijk te maken

Eén adres

Al enige tijd is er vanuit de doelgroep, professionals en andere betrokkenen vraag naar één punt waar alle informatie over beperkt zijn in horen én zien is ondergebracht. Informatie over doofblindheid, waar alle combinaties van doof/slechthorend en blind/slechtziend onder vallen, wordt nu versnipperd aangeboden.
Dit geldt ook voor de informatie over gespecialiseerde zorg en maatschappelijke dienstverlening, onderwijs en werk voor deze doelgroep.

Samenwerking

De website wordt de komende tijd gevuld met informatie. Daarnaast zijn medewerkers elke werkdag per telefoon 085 – 0654590 en mail contact@dbconnect.info bereikbaar voor vragen. Zij verwijzen door als er specialistische zorg of dienstverlening gevraagd wordt. Blijkt er behoefte aan expertise die nog niet beschikbaar is, dan kijken de vijf zorgaanbieders naar ontwikkelingsmogelijkheden daarvoor.
Daarbij wordt onder meer samengewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen, deskundigen werkzaam op het vlak van doofblindheid en ervaringsdeskundigen uit de doelgroep.

Lancering op 24 maart op de ZieZo-beurs

Het landelijk expertisecentrum DB-connect wordt vandaag om 11 uur geopend op het Kennisplein Beperkt in Horen en Zien op de ZieZo-beurs in Utrecht.

Expertisecentrum doofblindheid gelanceerd