Bouw en Uitvoering

Chinese tv rapporteert over ouderenzorg Nederland

Chinese tv rapporteert over ouderenzorg Nederland

Een Chinese cameraploeg van Shanghai Media Group, SMG, bezocht diverse zorginstanties in Nederland, om vast te leggen hoe hier de zorg functioneert. China verwacht in de nabije toekomst te maken te krijgen met veroudering en vergrijzing van de bevolking en zoekt nu over de grens naar goede voorbeelden van ouderenzorg. Zo kon het gebeuren dat enkele bewoners van verpleeghuis Waerthove Sliedrecht door een Chinese cameraploeg werden gevolgd bij hun dagelijkse bezigheden.

De Chinese verslaggevers wilden in Sliedrecht vastleggen hoe in Nederland de zorg voor mensen met dementie is geregeld. De zorg voor ouderen met dementie bij Rivas, verantwoordelijk voor de zorg in Waerthoeve, dient voor China als voorbeeld. ‘Bij ons staat het gevoel ‘zo thuis als mogelijk’ centraal’, verduidelijkt Joep Koch, manager bij Rivas, op de website. ‘Dat spreekt de Chinezen erg aan.’

Voorbeeldrol

China verzamelt ‘best practices’ uit de hele wereld. ‘De gezondheidszorg in China is verbeterd, waardoor de Chinezen ouder worden. Daarnaast is decennia lang de éénkindpolitiek gehandhaafd en dat heeft gevolgen voor de mantelzorg. De overheid van China is daarom op zoek naar mogelijkheden voor professionele ondersteuning, zodat de ouderen met dementie in China ook kunnen rekenen op goede zorg.’ Koch vindt het een heel mooi compliment dat de kleinschaligheid van de zorg die Rivas biedt, zo een voorbeeldfunctie krijgt.
Het programma SMG News, dat meer dan honderd miljoen Chinezen bereikt, maakte ook opnames over revalidatie bij ouderen bij Laurens in Rotterdam en bij Humanitas in Rotterdam was er aandacht voor huisvesting voor ouderen.

‘Zo thuis als mogelijk’

Rivas heeft zich gespecialiseerd in de zorg bij dementie. ‘Het is voor mensen met dementie belangrijk een veilige en vertrouwde omgeving van ‘zo thuis als mogelijk’ te creëren’, zegt Koch. ‘Mensen met dementie reageren meer vanuit reflexen, impulsen en intuïtie dan mensen met gezonde hersenen. We houden daarom in de omgang rekening met de werking van het aangetaste brein door te zorgen voor zo min mogelijk prikkels. Dat zit ook in de kleinschalige opzet van de woningen. Onze bewoners wonen namelijk in woongroepen van maximaal acht bewoners. Zij leven zoveel mogelijk zelfstandig en kunnen hun dagelijkse leven inrichten zoals zij dat willen. Daarbij kunnen de bewoners rekenen op de persoonlijke en professionele zorg en aandacht die zij nodig hebben met ondersteuning van familie en naasten en hulp van vrijwilligers. Daarnaast staan de wensen, behoeften en beleving van de bewoners centraal.’ Om dit allemaal te kunnen realiseren zijn er handvatten en werkwijzen als kleinschalige zorg, Planetree en omgevingszorg opgesteld. ‘De medewerkers van Rivas zijn hierin getraind en zij delen hun kennis met familie en naasten van bewoners en vrijwilligers. Op die manier kunnen de bewoners zo optimaal mogelijk blijven functioneren.’