Bouw en Uitvoering

Boek `Ouderbegeleiding gezinnen met blind kind` gratis beschikbaar

Boek `Ouderbegeleiding gezinnen met blind kind` gratis beschikbaar

Onlangs bracht Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, het boek “Ouderbegeleiding aan gezinnen met een jong blind kind” in geringe oplage uit. Bedoeld voor leden van het multidisciplinair team die betrokken zijn bij de begeleiding van gezinnen met een blind kind.

Om geïnteresseerde professionals binnen en buiten de organisatie te laten delen in deze specifieke expertise is nu een digitale versie beschikbaar in de vorm van een toegankelijke pdf. Visio vindt het belangrijk om kennis te delen, nationaal en internationaal, om zo meedoen mogelijk te maken voor mensen met een visuele beperking.

Aandacht voor interactie

Het boek Ouderbegeleiding is geschreven door orthopedagogen Irma Uijen de Kleijn en Marloes van Oort. Het is bedoeld voor professionals die betrokken zijn bij de begeleiding van gezinnen met een blind kind.

Met de uitgave willen de auteurs aandacht vragen voor de interactie tussen begeleiders en ouders. Maar ook begeleiders inspireren en uitnodigen tot het verder ontwikkelen van een visie op de begeleiding van gezinnen met een jong blind kind, in de leeftijd van nul tot zes jaar.

Dit doen de auteurs met een aantrekkelijke thematische opbouw, waarin steeds de ervaringen van ouders, inspiratie vanuit literatuur en kennis uit de praktijk terugkomen. Stichting Novum heeft het uitbrengen van het boek financieel mogelijk gemaakt.

Kosteloos aan te vragen

Het boek Ouderbegeleiding aan gezinnen met een jong blind kind is als toegankelijke pdf kosteloos aan te vragen in de Visio-webshop.

Boek `Ouderbegeleiding gezinnen met blind kind` gratis beschikbaar

Over Fysio

Bij Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben.
Persoonlijk en professioneel betrokkenen zijn bij Visio aan het juiste adres voor informatie en deskundigheidsbevordering. Meer informatie over het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen is hier te vinden.