Bouw en Uitvoering

Zorgtechnologie onvoldoende ingezet

Zorgtechnologie

Salesforce publiceert rapport ‘2015 State of the Connected Patient’

Salesforce publiceert het rapport ‘2015 State of the Connected Patient’. Uit dit Amerikaanse onderzoek, dat werd uitgevoerd onder ruim 2000 volwassenen met een zorgverzekering, blijkt dat moderne zorgtechnologie nog onvoldoende wordt ingezet ter verbetering van het zorgaanbod. Terwijl met name de zogeheten Generatie Y (tussen de 18 en 34 jaar) juist behoefte zegt te hebben aan de inzet van technologische middelen, zoals apps, telezorg en wearables.

Behoefte

Uit het rapport ‘2015 State of the Connected Patient’ blijkt dat slechts 10 procent van de ondervraagde personen gebruikmaakt van internet, e-mail of tekstberichten om een afspraak met een arts of andere zorgaanbieder te maken. Slechts 40 procent heeft contact over preventieve zorg, zoals het monitoren van beweeggedrag of het uitvoeren van gezondheidschecks. Hier liggen zeker kansen, omdat de Generatie Y juist behoefte heeft aan communiceren via moderne technologieën.

Toekomst

Zo geeft 60 procent van deze groep aan serieuze interesse te hebben in telezorg om het aantal persoonlijke bezoeken aan een arts te verminderen. Daarnaast zou ruim 70 procent een applicatie gebruiken om een afspraak te maken, medische data te delen of preventieve zorg te regelen. Het is belangrijk om de voorkeuren en behoeftes van Generatie Y in kaart te brengen, omdat de wensen en gedragingen van deze groep een goed beeld geven van hoe communicatie in de gezondheidszorg er in de toekomst idealiter uit kan zien.

Belangrijkste bevindingen

  • Patiënten denken dat artsen onderling medische gegevens uitwisselen: gemiddeld ziet een patiënt zijn eerstelijnsarts driemaal per jaar en heeft hij 2,5 arts die betrokken is bij zijn zorg. 76 procent van de respondenten vertrouwt er hierbij op dat de artsen onderling zijn medische gegevens uitwisselen.
  • Het merendeel van de communicatie over de gezondheid gebeurt in persoonlijke gesprekken. Wie het overzicht houdt op de verkregen data varieert zeer: bijna de helft van alle patiënten komt zelf zijn medische gegevens en testresultaten (44 procent) halen en betaalt zijn zorgrekeningen aan de balie (38 procent). 62 procent van de verzekerde patiënten vertrouwt op de arts voor het bijhouden van medische gegevens, terwijl 28 procent van de onderzochte patiënten zijn gegevens bewaart in een map, schoenendoos, lade of een ander opbergsysteem.
  • Nog weinig aandacht voor preventieve zorg: 40 procent van de patiënten stelt niet met hun arts te communiceren over preventieve zorg.
  • Generatie Y is erg ontvankelijk voor het gebruik van nieuwe technologie in de zorg: 71 procent van Generatie Y is geïnteresseerd in artsen en zorgaanbieders die een via een applicatie actief hun gezondheid bevorderen, medische gegevens of resultaten bespreken of afspraken maken. 63 procent van Generatie Y is geïnteresseerd in het proactief aanleveren van medische gegevens via wifi of wearables aan hun arts zodat die hun gezondheid kan controleren.

Rapport

Salesforce levert cloud computing oplossingen en biedt een geïntegreerd online platform voor relatiebeheer, verkoop, service en marketing. Het online onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Salesforce door Harris Poll in januari 2015.