Bouw en Uitvoering

Serious game in de zorg

Serious game

Effectievere communicatie door oefenen met virtuele patiënt

Een aan de Universiteit Utrecht ontwikkelde ‘serious game’ helpt zorgprofessionals effectiever te communiceren met mensen met complexe problemen. Hierdoor kunnen patiënten beter geholpen worden. Dit blijkt uit ervaringen van professionals uit enkele Utrechtse wijken. Uniek aan de game is dat de ‘virtuele patiënt’ ook emoties toont.

Victor Everhardt, wethouder Volksgezondheid van de gemeente Utrecht, en Anton Pijpers, vice-voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht, tekenden op 3 februari 2015 een overeenkomst voor de verdere ontwikkeling van de game. Met de serious game ‘De Virtuele Patiënt’ oefenen zorgprofessionals gesprekken met mensen die bovengemiddeld last hebben van meerdere en complexe problemen. In de Utrechtse wijk Overvecht is hiervoor met succes een nieuwe aanpak ontwikkeld.

Persoonlijke gesprekken

Belangrijk onderdeel van de aanpak is het op een andere manier voeren van persoonlijke gesprekken. ‘De Virtuele Patiënt helpt om een gesprek zo te sturen dat je samen de lichamelijke, geestelijke, maatschappelijke en sociale problemen ontwart. De patiënt kan daardoor een effectievere behandeling krijgen’, aldus Ruth Lenstra, praktijkondersteuner van huisartsenpraktijk De Dame en Gezondheidscentrum Ondiep.

Uniek: emoties en flexibiliteit

Uniek aan De Virtuele Patiënt is dat de patiënt met emoties reageert op vragen die je hem stelt. De speler ervaart een ‘voelbaar’ gesprek. ‘Er bestaan meer online leeromgevingen om communicatievaardigheden te trainen, maar juist op het niveau van emoties gaat het vaak mis’, licht prof. dr. Johan Jeuring, hoogleraar Softwareontwikkeling voor Onderwijs en Leren van de Universiteit Utrecht toe. ‘Daarnaast biedt de flexibele structuur van de game de mogelijkheid langere gesprekken te oefenen. Bovendien voeren professionals zelf een gespreksscenario in aan de hand van een praktijkcasus, waardoor zij hun ervaringen kunnen delen. Dit versnelt het leerproces.’

Utrecht Gezond!

De nieuwe aanpak voor mensen met meerdere en complexe problemen is onderdeel van ‘Utrecht Gezond!’, een samenwerking tussen de gemeente Utrecht en zorgverzekeraar Achmea. Uitgangspunt is het in kaart brengen van alle belemmeringen die een patiënt ervaart, van lichamelijke tot maatschappelijke problemen. Dit doet recht aan de kennis en kunde van de zorgprofessionals en voorkomt gezondheidsrisico’s door over- of onderbehandeling. Hierdoor komt de patiënt weer in zijn kracht te staan.

Voor onderwijs en professionals

De Virtuele Patiënt is gebaseerd op de game ‘Communicate!’, ontwikkeld voor studenten van de Universiteit Utrecht. ‘Vaardigheden moet je trainen, maar het organiseren en begeleiden van trainingssessies kost veel tijd. Een game is een efficiënte manier om die training te ondersteunen. Zowel in het onderwijs als voor professionals’, aldus Jeuring.

‘Game Project’ van studenten

De ontwikkeling van De Virtuele Patiënt is een samenwerking tussen de Utrechtse zorgprofessionals en de bachelor gametechnologie van de Universiteit Utrecht. Studenten doen een ‘Game Project’, een praktijkopdracht voor een echte opdrachtgever, waarbij ze een zelfstandig ontwikkelteam vormen. Ook de verdere ontwikkeling van De Virtuele Patiënt wordt uitgevoerd door teams van studenten.

Mooi voorbeeld van samenwerking

‘De expertise van de universiteit op het gebied van gametechnologie draagt bij aan innovatie van de zorg, terwijl onze opdracht bijdraagt aan het verbeteren van de gezondheid van Utrechters. Een mooi voorbeeld van hoe de praktijk, gemeente en universiteit samen werken aan een gezonde toekomst van Utrecht’, aldus directeur Hetty Linden, directeur Volksgezondheid van de gemeente Utrecht.

Convenant Utrecht Gezond!
Utrechters kunnen omgaan met veranderingen en zelf de regie voeren over hun leven en gezondheid; fysiek, mentaal en sociaal. Dat is de ambitie van Achmea en gemeente Utrecht met Utrecht gezond!

Meer informatie

Communicate!
Het doel van dit project is om samen met de opleidingen Psychologie, Geneeskunde, Diergeneeskunde en Farmacie een serious game voor het communicatie-vaardighedenonderwijs te ontwikkelen.

Meer informatie

Programma Educate-it
Het UU-brede programma Educate-it ondersteunt docenten om hun onderwijs aan te passen aan het onderwijs van de toekomst en de kwaliteit nog meer te verbeteren. Het activeert en helpt docenten om hun onderwijs te innoveren en blended te maken en met beschikbare IT-tools studenten te activeren en knelpunten op te lossen die goed onderwijs in de weg staan.

Meer informatie

Utrecht Center for Game Research
Games play an increasingly important role in economical, cultural, and societal sectors. Games allow users to practice, play, experiment, research, and learn in a safe and motivating environment. Utrecht Center for Game Research reinforces and expands the scope, quality, volume, and impact of the research at Utrecht University that is related to games, gaming, game technology, and gamification.

Meer informatie

Richting gametechnologie van de bacherloropleiding informatica van de Universiteit Utrecht
Ben je geïnteresseerd in het maken van computer games en wil je een universitaire opleiding volgen, dan is Gametechnologie de richting voor jou. Alleen aan de Universiteit Utrecht kun je een dergelijke universitaire richting volgen. De richting Gametechnologie, die deel is van de opleiding Informatica, bereidt je voor op een carrière bij een van de vele game bedrijven in Nederland en daarbuiten.

Meer informatie