Bouw en Uitvoering

Nederland kent goed klimaat voor digitale zorgtoepassingen

Nederland kent goed klimaat voor digitale zorgtoepassingen

In Nederland heerst een goed klimaat voor de toepassing van digitale zorgproducten, zo blijkt uit onderzoek van de Duitse marktonderzoeker Research2guidance. Een wereldwijde enquête onder duizenden app-ontwikkelaars, zorgprofessionals, en uitgevers maakte dit duidelijk. Naast een enquête zijn alle Europese landen ook objectief bestudeerd op marktkenmerken.

Het onderzoek vond plaats onder 5000 professionals in 28 Europese landen. Gekeken werd naar criteria als de acceptatie van e-health, de penetratie van digitale technologie, zoals smartphones, het fiscale klimaat voor start ups en de regeldruk. Wat betreft marktpotentie scoren enkel de Scandinavische landen Zweden, Finland en Denemarken scoren hoger dan Nederland. Groot-Brittanië wordt gezien als aantrekkelijkste plek voor start-ups.

Artsen werken met apps

Het zogenaamde ‘m-health-klimaat’ in Nederland wordt vooral gunstig beïnvloed door de bereidheid van artsen om met apps te werken. De onderzoekers constateren dat deze omstandigheid voor app-bouwers zwaarder telt dan financiering. In Nederland wordt vaak gebrek aan financiering aangevoerd als faalfactor voor e-health. Nederland scoort verder goed op de elektronische infrastructuur. Ziekenhuizen en huisartsen werken veel met elektronische dossiers, waardoor nieuwe toepassingen sneller geïntegreerd kunnen worden.

Regeldruk

Daarnaast scoort Nederland goed op het criterium van internet- en mobiele penetratie, als koploper ten aanzien van het gebruik van smartphones en tablets. Minder goed scoort Nederland op het gebied van regeldruk. Hierbij moet gedacht worden aan het wettelijk kader wat betreft elektronische patiëntendossiers of elektronisch voorschrijven, gegevensuitwisseling en het bestaan van e-health roadmaps of stimuleringsprogramma’s. Er is sprake van een gebrek aan eenduidige spelregels.

3 commentaar