Bouw en Uitvoering

Inholland Health & Technology Centre gelanceerd

Inholland Health & Technology Centre gelanceerd

ICT gaat een steeds grotere rol spelen in de zorg. Allerhande technologische toepassingen, apps en softwarepakketten worden momenteel aan de lopende band ontwikkeld en vinden hun weg naar de zorgpraktijk. De Hogeschool Inholland lanceert deze week haar Inholland Health & Technology Centre (IHTC). Het is één van de eerste keren dat in het hoger onderwijs de verbinding wordt gezocht tussen techniek en gezondheid.

De lancering van het IHTC vindt plaat op woensdag 11 mei 2016, op Hogeschool Inholland Diemen. Die dag organiseert de masteropleiding Advanced Health Informatics Practice het Seminar ICT in de Zorg 2016. Het seminar is voor professionals die werkzaam zijn op het snijvlak van zorg en ICT, geïnteresseerden in het onderwerp ICT in de Zorg en voor de alumni van de Inhollandopleidingen op het gebied van zorg en ICT.

Inholland Health & Technology Centre

Het Inholland Health & Technology Centre is ontstaan vanuit de domeinen Techniek, Ontwerpen en Informatica (TOI) en Gezondheid, Sport en Welzijn (GSW). Het thema ‘De Gezonde Samenleving’ is de verbindende factor tussen beide richtingen. “Het toepassen van technologie in de zorg, met name op het gebied van eHealth, is een nog redelijk onontgonnen terrein met veel potentieel. Op het vlak van onderzoek valt er enorm veel te ontdekken en te leren; veel van deze kennis moet nog een plek krijgen in het onderwijs. Ook in de praktijk liggen nog grote vraagstukken met betrekking tot adoptie, implementatie maar ook privacy en vervangbaarheid van mensen door technologie” zo schrijft de Hogeschool.

Cross-over techniek en gezondheid

Het IHTC maakt dus gebruik van twee al bestaande domeinen; TOI en GSW, maar beoogt door cross-over van deze twee, een heel nieuwe impuls te geven aan onderwijs en onderzoek wat betreft gezondheid en technologie. De cross-over faciliteert verbinding en samenwerking tussen de verschillende opleidingen en disciplines van de hogeschool, maar ook tussen de hogeschool en het werkveld en onderzoeksinstellingen. Het seminar gaat om 13.00 uur van start (inloop vanaf 12.30 uur). De lancering van het Inholland Health & Technology Centre begint om 16.00 uur. Aansluitend op het seminar vindt vanaf 17.30 uur een netwerkborrel plaats.