Bouw en Uitvoering

De succesfactoren van e-health

De succesfactoren van e-health

Wat zijn de succesfactoren van e-health? Afgelopen tweeënhalf jaar werd wetenschappelijk onderzoek gedaan, door diverse Europese programma’s voor geïntegreerde zorg, naar de succesfactoren van ‘connected care’-programma’s in de EU. De uitkomsten zijn recent gepubliceerd.

Het onderzoek is onderdeel van het ‘Advanced Care Coordination and Telehealth Deployment’ (ACT), gericht op de vergrijzing in Europa en oplossingen voor extra druk op de zorg, die dit met zich meebrengt.

Niet opgeschaald

Philips N.V. en de consortiumpartners van het ACT-programma kondigden eergisteren de introductie aan van een handboek met belangrijke Europese ‘best practices’, naar aanleiding van het wetenschappelijk onderzoek. Het maakt inzichtelijk waarom bepaalde telezorgprogramma’s succesvoller zijn dan andere. De opgedane inzichten zijn daarbij in de gehele EU toepasbaar. ‘Connected care’ is een van de middelen waar momenteel, ook door de Nederlandse overheid, vol op wordt ingezet, voor het realiseren van efficiëntere, meer patiëntgerichte en continue zorg voor een vergrijzende bevolking. Het onderzoek wijst uit dat ondanks geboekte successen, veel lokale proefprojecten met ‘connected care’ niet worden opgeschaald en potentiële voordelen ervan onbenut blijven.

Hoe transformatie realiseren?

Het consortium heeft 2½ jaar lang gegevens onderzocht van programma’s voor patiënten met COPD, diabetes en hartfalen in Baskenland (Spanje), Catalonië (Spanje), Schotland (Verenigd Koninkrijk), UMCG, Groningen (Nederland) en Lombardije (Italië). Daarnaast heeft het 2500 enquêtes en groepsinterviews gehouden met deelnemende patiënten en zorgverleners. Geconcludeerd werd dat de schaalbaarheid van zorgcoördinatie en telezorg mogelijk is, maar dat aanzienlijke organisatorische aanpassingen nodig zijn om het proces tot een succes te maken. Daarnaast is in kaart gebracht op welke cruciale gebieden stappen nodig zijn, om de transformatie naar duurzamere zorgstelsels te kunnen realiseren.

Holistische aanpak

“Een aanzienlijk percentage van onze bevolking is 65-plusser en de zorg voor chronisch zieken vormt een blijvende belasting van onze zorgstelsels”, aldus Andrus Ansip, vicevoorzitter en Europees Commissaris voor de Digitale Interne Markt. “Slimmer gebruik van innovatie is essentieel om actief ouder worden en een gezonde levenstijl mogelijk te maken. Het ACT-programma laat zien dat geïntegreerde zorg en telezorg erg succesvol kunnen zijn in het adresseren van zorgbehoeften.”
“Connected care is van groot belang voor de toekomst van onze zorgsystemen,” aldus Jeroen Tas, Chief Executive Officer, Healthcare Informatics Solutions and Services bij Philips. “Het ACT-onderzoek laat zien dat voor succesvolle e-health diensten de juiste technologie weliswaar het begin vormt, maar dat het gaat om de holistische aanpak van technologie, processen en mensen om een effectieve transformatie te bewerkstelligen.”

Het handboek, in het engels, is hier te vinden

– De succesfactoren van e-health –