Bouw en Uitvoering

Zorgverzekeraars gaan volledig risico dragen

Zorgverzekeraars gaan volledig risico dragen

De risicodragendheid van zorgverzekeraars wordt per 1 januari 2016 vergroot. Dit liet minister Schippers gisteren per brief weten aan de Tweede Kamer. In het regeerakkoord was al afgesproken dat zorgverzekeraars per 2017 volledig risicodragend moeten werken. Zorgverzekeraars gaan volledig risico dragen.

Concreet betekent dit dat zorgverzekeraars niet langer achteraf geld herverdelen als ze meer of minder hebben moeten uitgeven aan bepaalde groepen verzekerden. De regeling beoogt – door zorgverzekeraars risico individueel te laten dragen – dat zorgverzekeraars zich extra gaan inspannen om de zorgkosten te beheersten.

Zorgsectoren

In sommige zorgsectoren is deze regeling dit jaar al van kracht. Bij de wijkverpleging, geneeskundige- en langdurige Geestelijke Gezondheidszorg en de oncolytica is dit nog niet volledig het geval. De stappen die Schippers heeft aangekondigd moeten er toe leiden dat ook in deze sectoren verzekeraars de Zorgverzekeringswet in 2016 al bijna volledig risicodragend uitvoeren. Slechts een beperkt aantal van de 25 verzekeraars zal nog achteraf gecompenseerd of afgeroomd worden. Daarnaast geldt er een éénjarige uitzondering voor alle zorgverzekeraars voor bepaalde nieuwe, dure geneesmiddelen, die na het jaar automatisch vervalt.

Verzekermodellen verbeterd

De afgelopen tijd zijn de modellen die voorspellen welke zorgkosten bepaalde groepen verzekerden zullen maken sterk verbeterd. De minister geeft aan dat dit de stap naar risicodragendheid vergemakkelijkt. Met de maatregel geeft de minister invulling aan haar aankondiging eerder dit jaar, dat zij de compensatie voor chronisch zieken aan zorgverzekeraars zou verbeteren. De minister wil dat zorgverzekeraars zich extra gaan inzetten voor doelmatige zorg van hoogwaardige kwaliteit voor chronisch zieken en mensen die veel gebruik maken van zorg, en minder prikkels krijgen om zich vooral op jonge gezonde verzekerden te richten.