Bouw en Uitvoering

Zorginstellingen geven respons over verbeteren verpleging

Zorginstellingen geven respons over verbeteren verpleging

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) riep begin februari op tot het insturen van voorstellen om de kwaliteit van verpleeghuizen te verbeteren, dit in het kader van zijn plan ‘Waardigheid en Trots’. Zorginstellingen gaven gehoor aan deze oproep. Het resulteerde in 151 bruikbare voorstellen. Zorginstellingen geven respons over verbeteren verpleging.

De voorstellen zetten in op het verbeteren van de zorg vanuit het oogpunt van de cliënt, en het schrappen van administratieve rompslomp. In totaal hebben de voorstellen betrekking op zo’n 670 locaties, aanzienlijk meer dan de 200 locaties die waren verwacht. De goedgekeurde voorstellen van de instellingen zijn beoordeeld door leden van cliëntenraden, professionals in de zorg en medewerkers van de leden van de Taskforce Kwaliteit Verpleeghuiszorg.

Enthousiasme in de zorg

Van Rijn: ‘Wanneer vertegenwoordigers van cliënten en professionals mij vertellen hoe de verpleeghuiszorg beter kan, spat het enthousiasme ervan af. “Geef ons de ruimte!”, hoor ik dan. “En schrap alle formulieren die niets zeggen over wat de wensen van een cliënt zijn”. Dat is dus nu de weg die we inslaan.’ De voortgang van de voorstellen is te volgen op langdurigezorg.nl.

Waardigheid en trots

11 februari jongstleden startte Van Rijn het plan ‘Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ als campagne om de ouderenzorg in Nederland te verbeteren. Als speerpunten worden genoemd; kwaliteit door de ogen van de bewoner, de deur wagenwijd open voor mantelzorgers, trotse zorgverleners en ruim baan voor goede verpleeghuizen met ambitie. Het ministerie van VWS heeft de Taskforce Kwaliteit Verpleeghuiszorg ingesteld om samen met de sector te werken aan deze visie voor de verpleeghuiszorg. Naast het ministerie bestaat deze Taskforce uit NPCF, LOC, V&VN, Verenso, ActiZ, BTN, ZN, het Zorginstituut en de IGZ.