Bouw en Uitvoering

Politieke zorgen over budgetproblemen jeugdzorg

Politieke zorgen over budgetproblemen jeugdzorg

De jeugdzorg kampt met budgettaire problemen, doordat gemeenten krap hebben ingekocht. Er zijn psychologen die nu al aan het hun beschikbaar gestelde budget zitten, en tot het eind van 2015 geen nieuwe patiënten kunnen aannemen, tenzij de ouders van de cliënt zelf de zorg betalen. De situatie leidt tot politieke zorgen over budgetproblemen jeugdzorg

Verschillende Tweede Kamerleden vinden dat de keuzevrijheid van de cliënt wordt aangetast, doordat psychologen geen nieuwe patiënten meer kunnen aannemen. Daarnaast worden zorgen geuit of kinderen wel de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Herstructurering

Sinds dit jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Door reorganisatie en bezuiniging is er krap ingekocht op dienstverlening voor jeugdzorg. De herstructurering zou, middels het inzetten van jeugdteams, moeten zorgen dat lichte klachten makkelijker aangepakt kunnen worden en er minder hoeft worden doorverwezen, wat besparing zou opleveren. Echter is het aantal doorverwijzingen naar psychologen niet afgenomen, ook doordat huisartsen wel zelf hierover beschikken.

Taks

Het nieuws werd naar buiten gebracht door het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), dat benadrukte dat sommige psychologen voor dit jaar al aan hun taks zitten. D66 en CDA hebben inmiddels hun zorgen geuit. “Je kunt naar een ander als je hoort dat de zorgverlener van jouw keuze aan zijn taks zit, maar het valt of staat met de klik die er is”, aldus Keijzer tegen het ANP.

In gesprek

Vera Bergkamp (D66) wil opheldering over de toezegging dat jeugdigen die al in behandeling waren voor 2015, hun behandeling gewoon zouden kunnen afmaken. Ook hier lijken problemen te zijn. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet graag dat gemeenten en instellingen met elkaar in gesprek gaan, zodat kan worden beslist of het budget van de betreffende instelling wordt verhoogt, of dat de zorg elders wordt gezocht.