Bouw en Uitvoering

Brede politieke steun voor investeren ouderenzorg

Brede politieke steun voor investeren ouderenzorg

Politieke partijen, van links tot rechts, gaan investeren in de ouderenzorg. Dit is de uitkomst van het verkiezingsdebat over de ouderenzorg dat FNV Zorg & Welzijn zaterdag organiseerde in Utrecht. Brede politieke steun voor investeren ouderenzorg.

“Na jaren van bezuinigingen op de ouderenzorg beseffen de politici dat het zo niet langer kan”

Zekerheid

Ruim 500 zorgmedewerkers en hun cliënten voelden (kandidaat)Kamerleden van acht politieke partijen aan de tand. Zorgmedewerkers willen dat er een bezettingsnorm voor verpleeghuizen en er meer zekerheid voor de thuiszorgmedewerkers komt.

FNV-bestuurder Maureen van der Pligt is blij met de politieke toezeggingen: ‘Na jaren van bezuinigingen op de ouderenzorg beseffen de politici dat het zo niet langer kan. De politici beloven nu veel, maar we blijven ze na de verkiezingen op de huid zitten en we zorgen dat ze hun beloftes nakomen.’

Zorgmedewerkers volgen politici

Acht zorgmedewerkers hebben ieder een (kandidaat)Kamerlid geadopteerd. De zorgmedewerkers gaan snel met hun Kamerlid in gesprek om ze meer inzicht te geven van de dagelijkse zorgpraktijk. Ze blijven na de verkiezingen met hun Kamerlid contact houden om hen te houden aan hun beloftes.

Verpleegkundige Rietje Born heeft al een afspraak gepland met PvdA-politicus William Moorlach. Rietje laat het Kamerlid een dag meelopen om te laten zien hoe het werken in de zorg is. Rietje: ‘De bezettingsnorm voor verpleeghuizen moet er komen. De werkdruk is torenhoog, waardoor ik niet de zorg kan leveren die mijn bewoners nodig hebben. Hopelijk opent dit de ogen en komt er eindelijk een bindende norm.’

Bezettingsnorm en flex

Het verkiezingsdebat richtte zich op de problemen van onderbezetting, doorgeslagen flex en de onzekerheid voor medewerkers en cliënten in de thuiszorg. Alle politici zijn het er over eens dat er een bezettingsnorm van twee zorgmedewerkers op acht verpleeghuisbewoners moet komen.

Ook is er brede steun om de flex terug te dringen in de zorg. Zorgmedewerkers verdienen een vaste plek en een vast contract, waarvan ze kunnen leven. Tot slot is er veel steun om meer zekerheid te bieden voor thuiszorgmedewerkers en cliënten in de thuiszorg. Bijna alle partijen willen dat de koppeltjes cliënt-thuiszorgmedewerkers ook na aanbesteding en faillissement intact blijven.

Ook is een meerderheid van de politici her erover eens dat thuiszorgmedewerkers altijd moeten worden overgenomen met behoud van arbeidsvoorwaarden als een wisseling van thuiszorgaanbieder plaats vindt.

Aanwezig

De deelnemende politici zijn Mona Keijzer (CDA), Vera Bergkamp (D66), Lilian Marijnissen (SP), William Moorlach (PvdA), Corinne Ellemeet (GroenLinks), Gerrit Jan van Otterloo (50PLUS), Joëlle Gooijer (ChristenUnie) en Femke Merel Arissen (Partij voor de Dieren).

Een terugblik is hier te vinden.

Foto: FNV voor Zorg