Bouw en Uitvoering

Campagne voor gelijke positie gehandicapten gestart in ‘Kassa’

Campagne voor gelijke positie gehandicapten gestart in 'Kassa'

Een groep van 10 jongvolwassenen met een beperking, startte afgelopen zaterdag 16 mei een publiekscampagne voor het verbeteren van de positie van mensen met een beperking. ‘Wij staan op!’ roept de regering op meer haast te maken met de ratificatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking. De groep bracht onder andere een manifest uit waarin zij het VN-verdrag in concrete eisen hebben omgezet. Zij vragen alle Nederlanders om hun steun te betuigen aan het manifest.

Het startschot van de campagne was tijdens de uitzending van het VARA-programma Kassa afgelopen zaterdag. Het kabinet Rutte zich na jaren van vertraging voorgenomen om in 2015 het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap te ratificeren. Dit zou een einde moeten betekenen aan de visieloosheid en het opzij schuiven van de rechten van mensen met een beperking. ‘Wij staan op!’ is een groep van 10 jongvolwassenen met een levenslange en levensbrede handicap (fysiek, zintuiglijk, of anders). Alle leden willen volledig en daadwerkelijk deelnemen aan de samenleving en daarin worden opgenomen, maar ervaren veel tegenwerking en onbegrip. Zij willen niet langer door politiek of samenleving gezien worden als speciale zorgvragers of hulpbehoevenden. Zij willen behandeld worden als gelijkwaardige mensen. Daarom beginnen zij een campagne voor meer vrijheid, gelijkwaardigheid en minder beperkingen en discriminatie vanuit de samenleving.

Manifest voor vrijheid, gelijkheid en menselijkheid

‘Wij staan op!’ heeft een manifest voor vrijheid, gelijkheid en menselijkheid opgesteld met 12 eisen aan de regering en aan de samenleving. De groep vraagt iedereen in Nederland om een persoonlijke steunbetuiging te geven aan het manifest via de website. De groep wil het manifest en alle steunbetuigingen op de dag van de ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap overhandigen aan minister-president Mark Rutte. Tot die tijd voert de groep campagne om alle Nederlanders te overtuigen van de noodzaak om Nederland toegankelijker te maken voor hen en daarmee voor iedereen.