Bouw en Uitvoering

Mogelijk faillissement van TSN onderwerp van gesprek

Mogelijk faillissement van TSN onderwerp van gesprek

Nu zorgaanbieder TSN Thuiszorg in hoge nood verkeerd en op een failliet lijkt af te stevenen, onderhandelt Buurtzorg Nederland met zo’n 350 gemeenten en de bewindvoerders van TSN over zorgovername. Bij een faillissement van TSN Thuiszorg zou Buurtzorg Nederland samen willen werken met gemeenten om de zorg voort te zetten met medewerkers van TSN. Dat meldt de NOS, dat zich naar eigen zeggen baseert op verschillende bronnen.

Staatssecretaris Van Rijn heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat de leiding van TSN Thuiszorg in overleg is met gemeenten en een potentiële overnamekandidaat ‘voor het geval dat een faillissement van TSN wordt uitgesproken’. Gezamenlijk worden de mogelijkheden voor een overname onderzocht, zo schrijft Van Rijn.

Overname

Buurtzorg Nederland wil, wanneer sprake is van overname, gebruik maken van de medewerkers van TSN Thuisorg. Eind november bleek TSN Thuiszorg grote problemen te hebben om de rekeningen te betalen. Momenteel worden medewerkers nog betaald, maar de NOS meldt dat het bedrijf zeer waarschijnlijk binnenkort failliet zal zijn. Wanneer dit daadwerkelijk gebeurt en de zorg wordt overgenomen door Buurtzorg, zullen medewerkers dus officieel op straat komen te staan voordat ze bij Buurtzorg Nederland aan de slag kunnen.

Onderhandelingen met gemeenten

Gemeld wordt dat de onderhandelingen al vergevorderd zijn. Meerdere gemeenten hebben al gezamenlijk gesproken met Buurtzorg Nederland over onder andere voorwaarden en tarieven van de zorg. Deze week wordt er met gemeenten apart gesproken. Omdat, door decentralisatie van de zorg, iedere gemeenten eigen afwegingen maakt, is er behoorlijk wat ruggespraak nodig.