Bouw en Uitvoering

Instellingen voor psychotraumazorg verenigen zich

Instellingen voor psychotraumazorg verenigen zich

Instellingen voor psychotraumazorg verenigen zich. Vorige week vrijdag vond de oprichting plaats van Netwerk Psychotrauma Nederland, NPN. Door een netwerk op te richten willen de deelnemende instellingen de psychotraumazorg in Nederland verder verbeteren en samenwerken aan innovaties.

Zeven GGZ-instellingen die psychotraumazorg als specialistisch aanbod leveren hebben zich bij het netwerk aangesloten. Daarnaast participeren de militaire GGZ en het Landelijk Zorgsysteem Veteranen actief in het NPN.

Specialistisch

Het NPN zal zich in gaan spannen voor de hele psychotrauma zorgketen van preventie tot en met de hoog specialistische zorg. De instellingen willen een bijdrage leveren aan het tot stand komen van de landelijke zorgstandaard Trauma- en stress gerelateerde stoornissen, waarin samen met (ex)patiënten gezocht wordt naar de beste wijze van zorg.

Verbetering in de zorg

Daarbij is het doel om kennis rond psychotrauma te bundelen en te delen om van daaruit, ondersteund door wetenschappelijk onderzoek, te komen tot vernieuwing in de zorg. Dit moet steeds weer leiden tot verbetering van het welzijn van individuen én hun directe naasten, die getroffen zijn door traumatische gebeurtenissen.

De instellingen die participeren binnen het netwerk zijn:

– Centrum ’45, partner in Arq Psychotrauma Expert Groep, Oegstgeest/ Diemen
– GGZ Drenthe, Top referent traumacentrum en De Evenaar, Beilen
– Mediant, Centrum voor Psychotrauma, Enschede
– PsyQ Psychotrauma, Parnassia Groep, Den Haag
– Reinier van Arkel, Psychotraumacentrum Zuid-Nederland, Den Bosch
– Rivierduinen, Psychotraumacentrum, Leiden
– Sinai Centrum, Amstelveen