Bouw en Uitvoering

Alle berichten in Beleid & Bestuur

  • FNV wil openheid over gevoerde keukentafelgesprekken

    FNV wil openheid over gevoerde keukentafelgesprekken

    FNV Zorg & Welzijn heeft een WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur)-verzoek ingediend bij de gemeente…

Informatie over kwaliteit verpleeghuiszorg openbaar
Bezettingsnorm 2 zorgmedewerkers op 8 bewoners noodzaak
Kwaliteit gehandicaptenzorg staat onder druk
Schroom voor zorgmarketing neemt af
Groot tekort aan seniorenwoningen
Vraaggestuurd werken in langdurige zorg is wassen neus
Administratieve taken zorg kosten jaarlijks 5 miljard
Meten in de zorg
Contact maken met mensen met dementie