Bouw en Uitvoering

Zorgaanbieders keuren zorgverzekeraars in Hilversum

Een uniek project in Harderwijk. Zorgaanbieders stellen eisen en keuren hun zorgverzekeraar, in plaats van andersom. Zorgpartijen ontwikkelen in de regio Harderwijk een keurmerk voor verzekeraars. Leidt dit tot een revolutie in de zorg?

Regionale krant De Stentor bericht dat het volgens de samenwerkende partijen voor het eerst in Nederland gebeurt, dat zorgaanbieders eisen stellen aan verzekeraars. Als voorbeelden van de eisen die gesteld zijn, worden genoemd: “Geen beperking op ziekenhuisbehandelingen. Altijd de medicijnen krijgen die de specialist voorschrijft. Niet opeens naar een ander deel van het land moeten voor verpleeghuiszorg.”

GezondVeluwe-keurmerk

Nog zeven andere criteria werden opgesteld voor zorgverzekeraars die het GezondVeluwe-keurmerk willen ontvangen. Dit keurmerk is nu volop in ontwikkeling. Het is een veelgehoorde klacht dat verzekeraars te weinig rekening houden met maatwerk en de individuele situatie van een patiënt. Daar moet nu dus verandering in gaan komen. ,,We zeggen eigenlijk tegen de verzekeraars: geef ons het budget en daarmee vertrouwen en tijd om zelf oplossingen te bieden. En dat kan door meerjarige contracten af te sluiten met ons als zorgaanbieders, in plaats van wisselend ieder jaar iets anders in te kopen of te willen”, zegt Theo Hiemstra van de Zorggroep Noordwest-Veluwe in De Stentor.

Duurzame regionale zorg

De verzekeraars worden nu gedwongen te kiezen voor duurzame regionale zorg, zo zegt de alliantie. De verzekeraars zouden met gefronste wenkbrauwen hebben gereageerd. 19 november wordt bekend welke partijen het keurmerk ontvangen. Patiënten kunnen daarna overstappen op een andere polis. De regio Harderwijk zou volgens betrokkenen bij uitstek geschikt zijn voor een dergelijke oplossing, aangezien het gebied kampt met een loyale bevolking een een beperkt aantal grote zorginstellingen.

De zorgalliantie bestaat uit het ziekenhuis Harderwijk, zorggroep Noordwest-Veluwe (verpleeghuizen), de huisartsen en Medicamus (huisartsenpost). Later kunnen ook de apotheken, fysiopraktijken en thuiszorgorganisaties nog aansluiten.

– Zorgaanbieders keuren zorgverzekeraars in Hilversum –