Bouw en Uitvoering

Top in de ouderenzorg verdient meer dan premier

Top in de ouderenzorg verdient meer dan premier

De top in de ouderenzorg verdient meer dan premier. 152 directeuren in de ouderenzorg kregen vorig jaar een hoger salaris dan Rutte. Zo blijkt uit onderzoek van de vakbond FNV Zorg en Welzijn. De vakbond trok deze conclusie na het bekijken van de jaarrekeningen van 2014. FNV Zorg & Welzijn heeft de lijst Actiz50 gedoopt, ‘een ranglijst van teveelverdieners in de ouderenzorg met een knipoog naar de Quote 500’.

Het stoort de vakbond vooral dat de bezuinigingen in de zorg, de top niet echt lijkt te treffen. FNV-bestuurder Gijs van Dijk noemt het ‘ongehoord’: ‘Het CBS meldde onlangs dat afgelopen twee jaar ruim 65.000 zorgmedewerkers hun baan zijn verloren. Daarnaast wordt van veel medewerkers in de thuiszorg gevraagd om een kwart van hun loon in te leveren. Veel ouderen krijgen minder zorg. Dan past het niet dat aan de zorgtop nog steeds zulke hoge salarissen verdiend worden.’ Volgens de vakbond wordt er op de werkvloer met twee maten gemeten.

Bijna vier ton

De aanvoerder van de ranglijst verdiende afgelopen jaar bijna vier ton. Daarnaast bedroeg de grootste ontslagvergoeding drie ton. In de zorg geldt inmiddels de Wet Normering Topinkomens. Deze probeert de topsalarissen te beheersen, door voor te schrijven dat het inkomen niet boven 130% van het salaris van de minister-president mag komen. Voor deze regeling geldt echter een overgangstermijn van zeven jaar. Daarnaast is de aanscherping van deze wet afgelopen jaar op de valreep door het kabinet met minimaal een jaar vertraagd.

Financiële reserves

Uit de jaarverslagen van ouderenzorginstellingen over 2014 blijkt verder dat er nog grote financiële reserves zijn bij zorginstellingen. In totaal hebben ruim 500 bij brancheorganisatie Actiz aangesloten zorginstellingen een eigen vermogen van 4,78 miljard euro. Dat is geld staat als buffer geparkeerd en kan niet worden aangewend voor zorgdoeleinden.

‘Red de zorg’

De FNV is samen met CNV op 1 mei een volkspetitie ‘Red de Zorg’ gestart. Een van de eisen van deze volkspetitie is dat geld voor zorg, naar zorg moet. Dus niet naar topsalarissen of reserves. Binnen 3 weken tijd tekenden al ruim 300.000 mensen de volkspetitie.