Bouw en Uitvoering

Leeftijd medewerkers gehandicaptensector stijgt

Leeftijd medewerkers gehandicaptensector stijgt

De gemiddelde leeftijd van de medewerkers in de gehandicaptensector is de afgelopen jaren gestegen. Uiteindelijk zal een stijging in leeftijd voor een omslag zorgen op de arbeidsmarkt, zo zegt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Zorgvernieuwing

De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is tussen 2009 en 2015 gestegen van 40,3 tot 41,8 jaar. De stijging is grotendeels veroorzaakt door de recente stelselwijzigingen en innovaties in de zorgsector die de zorg goedkoper en beter moeten maken. Technische hulpmiddelen als automatisering en apps en nieuwe organisatie zorgen ervoor dat het aantal banen is afgenomen. Dat heeft vooral weerslag gehad op jongeren met tijdelijke contracten, die de sector daardoor verlaten hebben.

Jongeren blijven interesseren

De VGN benadrukt echter dat instellingen proberen door investering in herplaatsing en bijscholing, gedwongen ontslagen te voorkomen. Daarnaast wordt de dip in het aantal vacatures en de trend van de stijgende leeftijd van werknemers, een tijdelijke genoemd. Vanaf 2019 zal het aantal mensen dat met pensioen gaat snel toenemen. Tussen 2015 en 2023 bereiken ruim 16.000 medewerkers in de gehandicaptenzorg de pensioensgerechtigde leeftijd. Daarom pleit de brancheorganisatie ervoor om professionals voor de branche te behouden en jongeren te blijven interesseren voor de sector.