Bouw en Uitvoering

FNV wil openheid over gevoerde keukentafelgesprekken

FNV wil openheid over gevoerde keukentafelgesprekken

FNV Zorg & Welzijn heeft een WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur)-verzoek ingediend bij de gemeente Groningen. De vakbond wil boven tafel krijgen hoeveel keukentafelgesprekken er in 2015 daadwerkelijk zijn gevoerd. In 2015 kregen 2500 cliënten van de één op de andere dag te horen dat de nieuwe algemene voorziening vanuit de gemeente nog maar 2 ,5 uur was. Veel cliënten zijn daardoor in zorguren achteruit gegaan.

FNV-bestuurder Zorg & Welzijn Maureen van der Pligt: “We hebben van meerdere cliënten gehoord dat hen telefonisch is medegedeeld dat ze minder uren thuiszorg zouden krijgen. Dan is er geen sprake geweest van een keukentafelgesprek en dat is in strijd met de wet. De wethouder moet openheid van zaken geven.”

Twijfel

FNV Zorg & Welzijn trekt in twijfel of er wel daadwerkelijk keukentafelgesprekken zijn gehouden bij alle cliënten in 2015. De FNV heeft al enkele maanden een zorgactiepunt in Groningen, waar cliënten worden geholpen bij het bezwaar maken op de korting op uren thuiszorg. Met hulp van het zorgactiepunt zijn er al 47 nieuwe indicaties vastgesteld. Alle 47 cliënten hebben daardoor meer uren gekregen. Als cliënten minder uren thuiszorg krijgen vanuit de gemeente, horen ze een nieuwe indicatie te krijgen. Daartoe hadden nieuwe keukentafelgesprekken gevoerd moeten worden om zo vast te kunnen stellen of die hulp wel afdoende was. Hiervan moet een gemeente een gespreksverslag maken. Dit is een wettelijke verplichting, net als het wijzen op het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit de gemeente. Met het WOB-verzoek wil de FNV de waarheid boven tafel krijgen.

Aan de wet houden

Van der Pligt: ‘Wij roepen de gemeenteraadsleden op om bij het college aan te dringen dat er recht wordt gedaan aan de situatie van de cliënten en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De gemeente heeft een zorgplicht voor hun kwetsbare inwoners. Groningers moet de zorg krijgen waar ze recht op hebben, zonder dat ze hun recht moeten halen via bezwaarprocedures. Wethouder Schroor moet zijn verantwoordelijkheid nemen en de zorg in de stad eindelijk eens goed regelen.’

Zorgactiepunt nog geopend

Zolang de gemeente niet haar beleid aanpast, kunnen cliënten voor hulp aankloppen bij het zorgactiepunt. Zowel FNV-leden als niet FNV-leden kunnen zich bij het zorgactiepunt melden. Mensen kunnen elke woensdag en zaterdag van 15.00 tot 17.00 uur langskomen in de Goudvinck, Goudlaan 297, in Groningen. Bellen kan ook via 06 – 46 98 81 15 (bereikbaar tijdens spreekuren of u kunt de voicemail inspreken ) of per mail: groningen@fnvvoorzorg.nl.