Bouw en Uitvoering

Ervaringsdeskundige GGZ wordt steeds belangrijker

Ervaringsdeskundige GGZ wordt steeds belangrijker

Zorgorganisaties en gemeenten zetten steeds meer ervaringsdeskundigen in, zo schrijft de Volkskrant. De ervaringsdeskundigen zijn mensen die cliënten bijstaan vanuit hun eigen ervaring met depressie, verslaving of armoede. De ervaringsdeskundige krijgt een steeds grotere rol in de geestelijke gezondheidszorg.

In Nederland bestaan verschillende opleidingen voor ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg. In september starten twee nieuwe opleidingen voor ervaringsdeskundigen in de armoede, in Utrecht en Amsterdam.

Veilig gevoel

De gedachte is dat ervaringsdeskundigen soms makkelijker in contact kunnen komen met armen in nood dan de reguliere hulpverlening dat kan. Ook in de begeleiding kan de ervaring die de hulpverlener zelf heeft voordelen bieden. Hij of zij kan zich verplaatsen in de cliënt en de cliënt kan een veilig gevoel krijgen door het feit dat de hulp wordt verleend door iemand die dezelfde problematiek heeft gekend. Daarnaast toont het de cliënt direct het perspectief dat een positieve verandering van de problematische situatie wel degelijk mogelijk is.

Ervaringsdeskundige GGZ

Onderzoeksinstituut Trimbos publiceert binnenkort een onderzoek waaruit blijkt dat psychiatrische patiënten baat hebben bij trainingsprogramma’s met ervaringsdeskundigen. De cliënten krijgen meer psychische veerkracht, hebben minder behoefte aan zorg en komen minder vaak in instellingen terecht. Vroeger stond de deskundige professional te veel tegenover de lijdzame cliënt, zo zegt Trimbos-onderzoeker Hans Kroon in de Volkskrant. Trimbos adviseert om in iedere gemeente ervaringsdeskundigen een plek te geven in de zorg, waarbij benadrukt wordt dat dit geen bezuinigingsmaatregel ten koste van huidige professionals kan zijn, maar als aanvulling op het huidige zorgaanbod. Momenteel worden ervaringsdeskundigen vaak ingezet als vrijwilliger, waar het Trimbos-instituut en kenniscentrum Movisie aan gemeenten de aanbeveling doen om ze als betaalde professionals in te zetten.