Bouw en Uitvoering

16 zorgorganisaties verenigd in Platform Zorgvrijwilligers

16-Haagse-zorgorganisaties-verenigen-zich

Gemeentes doen steeds vaker een beroep op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van hun inwoners. Dit onderstreept het belang van vrijwilligerswerk voor kwetsbare groepen in de samenleving. Het Platform Zorgvrijwilligers brengt vrijwilligers en zorgorganisaties bij elkaar.

Beroep

Door de decentralisatie van zorgtaken nemen de verantwoordelijkheden van gemeenten in Nederland toe. Het takenpakket dat op lokaal niveau moet worden uitgevoerd, groeit flink. Hierdoor doen gemeenten een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van haar inwoners en wordt het belang van vrijwilligerswerk voor kwetsbare groepen in de samenleving onderstreept. Het Platform Zorgvrijwilligers brengt vrijwilligers en zorg-organisaties bij elkaar.

Voortouw

Binnen de gemeente Den Haag nemen 16 lokale vrijwilligersorganisaties het voortouw. Ze spelen in op de ontwikkelingen en treden gezamenlijk actief naar buiten via het Platform Zorgvrijwilligers. Met de campagne ‘Wat wordt joúw verhaal?’ vraagt het platform aandacht voor een bijzondere tak binnen het brede aanbod van vrijwilligerswerk: zorgvrijwilligers in de informele zorg.

Zorgvrijwilligers in de informele zorg

Het platform verschaft heldere informatie en benadert potentiële vrijwilligers proactief met als doel meer vrijwilligers aan zich te binden. Bij informele zorg wordt gekeken wat familie, vrienden, buren, mantelzorgers en zorgvrijwilligers kunnen betekenen voor iemand die tijdelijk ondersteuning nodig heeft. Het gaat om mensen die vrijwillig zorg verlenen aan een ander.

Wat is een zorgvrijwilliger?

De vakterm ‘zorgvrijwilliger’ kan verwarring opwekken en potentiële vrijwilligers afschrikken. De associatie wordt gelegd met het letterlijk verzorgen van een persoon, terwijl dit geheel niet rijmt met de activiteiten van een zorgvrijwilliger. Als zorgvrijwilliger geef je mensen een steuntje in de rug, door er ‘gewoon’ voor iemand te zijn. Het gaat om menselijk en persoonlijk contact voor een langere periode. Door het bieden van een luisterend oor, door aandacht te geven en activiteiten te ondernemen word je maatje van iemand.

Klantgericht en persoonlijk

Het platform wil de grote diversiteit van de zogenaamde maatjesprojecten in heldere taal uitleggen. Met een vernieuwende, klantgerichte aanpak communiceren de vrijwilligersorganisaties naar buiten toe. Geïnteresseerde potentiële vrijwilligers worden op basis van eigen interessegebieden, kwaliteiten en gewenste doelgroepen gekoppeld aan de voor hen passende organisaties van het platform. De gekozen organisaties nemen vervolgens zelf contact op met de vrijwilligers en dragen zorg voor een persoonlijke match, op basis van individuele wensen en ambities.

Ontwikkelingen in Den Haag

In 2014 waren er ruim 2000 zorgvrijwilligers actief in Den Haag die 8000 zorgvragers bereikten via één-op-één contact en groepsactiviteiten. Het aantal zorgvrijwilligers in Den Haag blijft stabiel. De verwachting is echter dat het aantal zorgvragers toeneemt door de zorgveranderingen van begin dit jaar.

Uitgangspunt

Een belangrijk uitgangspunt van het platform is dat veel mensen wel een bijdrage willen leveren, maar de mogelijkheden tot het verrichten van dit vrijwilligerswerk onvoldoende kennen. Met de website en een campagne wil het platform hier duidelijkheid over verschaffen.

Zorgvrijwilligers aan het woord

Het platform heeft drie actieve zorgvrijwilligers en drie enthousiaste zorgvragers als ambassadeurs voor het platform ingezet Onder de campagneslogan ‘Wat wordt joúw verhaal?’ vertellen deze bijzondere mensen hun eigen verhaal en ervaringen en zijn ze het sprekende voorbeeld voor de diversiteit aan projecten die Den Haag te bieden heeft.

1. De Zonnebloem regio Den Haag
2. Stichting STEK
3. Humanitas
4. Mara
5. Stichting Terminale zorg door vrijwilligers
6. Vriendendienst Den Haag
7. Mentorschap Haag en Rijn
8. Unie van Vrijwilligers Den Haag
9. Vitalis
10. Buddy Netwerk
11. Best Buddies
12. Maatjesproject Vivaldi
13. Vrijwillige thuishulp Den Haag
14. Talentcoach
15. Kompassie
16. Dialoog Haaglanden
1. Met elkaar aantonen dat de informele zorg een belangrijke maatschappelijke functie heeft.
2. Samen een antwoord geven op de groeiende maatschappelijke vraag naar informele zorg.
3. Met elkaar de belangen van de informele zorg behartigen .
4. De kwaliteit van de informele zorg verbeteren door samen te werken en van elkaar te leren en inspiratie op te doen.
5. Met elkaar vrijwilligersactiviteiten versterken en kennis uitwisseling op het gebied van werven en binden en behouden van vrijwilligers.

Platform Zorgvrijwilligers